Mr&Mrs CESARE osviežovač vzduchu ENERGY

Mr&Mrs Mr&Mrs

JCESBS05VNOsviežovač vzduchu, vôňa: ENERGY, uchytenie do mriežky ventilácie automobilu.
Luxusná vôňa do auta Cesare Citrus od talianskeho výrobcu svojou príjemnou sviežou citrusovou vôňou a moderným dizajnom od popredného talianskeho dizajnéra Luca Trazii oživí interiér každého automobilu po dobu až 60 dní. Vôňa je navrhnutá výhradne k horizontálnemu alebo vertikálnemu uchyteniu do mriežky ventilácie vozidla. Obsahuje molekuly esenciálnych olejov neutralizujúce dlhodobo nepríjemné zápachy. ZLOŽENIE: Termoplastický polymér EVA-netoxický. Farbené netoxickou farbou aroma olej. UPOZORNENIE: Nejedná sa o hračku pre deti. Skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Môže spôsobiť alergickú reakciu. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Uchovávajte v chladnom a suchom prostredí. Nevystavujte výrobok teplotám vyšším ako 70°C. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než na ktoré je určený. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou. Výrobok nepodlieha dátumu spotreby. Krajina pôvodu: Taliansko.
Šírka 18.5 cm
Výška 3.3 cm
Hĺbka 8.2 cm
Váha 0.03 kg

najlepší dodávateľ pre vašu predajňu alebo eshop

Sme s vami 24/7 od roku 2013 aby sme boli tou správnou voľbou pre váš obchod.

Viac

Súhlasím

Táto stránka používa cookies na ukladanie údajov, ktoré zabezpečujú plnohodnotnú funkcionalitu tejto stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia, dávate nám súhlas na ukldanie cookies o tejto stránke.